Många inom sjukvården menar att skälet till att regionen sänkt kraven på skyddsutrustning är bristen på material. Personal som vårdar coronapatienter är nu mycket oroliga för att smittas.

Vårdpersonalen som vårdar coronapatienter misstänker att de nya lägre kraven i riktlinjerna är för lågt ställda för att ge dem ett tillräckligt skydd. Att man sänker kraven, så att munskydd och långärmat inte skulle behövas, tror man beror på bristen på leveranser.

– Säg åt oss att vara rädda och sparsamma, men säg inte åt oss att inte skydda oss i de lägen vi vet vad vi behöver ha på oss, säger intensivvårdssjuksköterskan Lotta Dickman som också är skyddsombud och arbetar fackligt för Vårdbundet.

Oron som många känner är farlig menar hon, eftersom den kan leda till att vårdpersonal inte vågar jobba.

– Vårdpersonalen befinner sig i smittans epicentrum. Vi utsätts för en mycket stor dos smitta, säger hon till SVT.

Sjuksköterskor har börjat använda försvarets gasmask 90 för att spara på munskydd och andningsskydd.