En hårt kritiserad förändring i vapenlagen röstades ner i riksdagens justitieutskott eftersom den slår mot laglydiga vapenägare, men inte mot kriminella gäng.

Det är en stor majoritet av fem partier i justitieutskottet som idag har avslagit regeringens förslag om reglering av vapenmagasin. Det lagförslag som inrikesminister Mikael Damberg (S) lagt fram har fått hård kritik från nästan samtliga remissinstanser och inte minst från lagrådet. Ändå har regeringen lagt fram en proposition som skulle försämra och försvåra kraftigt för landets lagliga jägare, sportskyttar och samlare.

”Syftet att minska tillgången till magasin bör enligt utskottets mening i stället säkerställas genom åtgärder som inte är betungande för enskilda legala vapenägare”, skriver majoriteten i utskottet.

Polisen tar redan de kriminellas magasin

Regeringens påstående om att polisen i dagsläget inte skulle kunna omhänderta magasin från kriminella är ju inte sant. Riksdagens utredningstjänst har i rapport visat att polisen redan idag, med dagens lagstiftning, omhändertar cirka 1 000 magasin per år.

Om man vill förtydliga lagstiftningen ytterligare för att polisen ska vara trygga med att de kan omhänderta magasin i kriminella miljöer så har M, KD och SD lagt fram ett gemensamt förslag på att i så fall förtydliga detta i brottsbalken.