Vårdpersonal och skyddsombud larmar om att det saknas skyddsutrustning. Samtidigt har regionerna enats om att minska kraven på skyddsutrustning vid behandling av coronapatienter. Det kan vara brott mot arbetsmiljölagen om vårdpersonal smittas av sjukdom på arbetstid. 

I torsdags skyddsstoppade facket medicinavdelningar på Östra sjukhuset i Göteborg som en reaktion på att personal förväntades arbeta utan munskydd med patienter som eventuellt var smittade.

Juristen och arbetsrättsexperten Tommy Iseskog tycker att arbetsgivare borde vara mycket bekymrade när personal själva uttrycker oro för brister i skyddsutrustning.

Oro och rädsla är psykosociala arbetsmiljöproblem som arbetsgivaren skall ta hänsyn till. Arbetsmiljöbrott brukar normalt handla om olyckor som leder till åtal för vållande till annans död eller kroppsskada, men också framkallande av fara för annan.

– Arbetsgivaren skall vidta ”alla åtgärder som behövs” enligt lagen. Och här handlar det om en livsfarlig sjukdom. Att man då till exempel frångår WHO:s riktlinjer är något som man kan komma få stå till svars för i domstol, säger Tommy Iseskog till SVT.

Det är i första hand chefer som fattar beslut om skyddsutrustning som riskerar åtal enligt honom. Men finns direktiv uppifrån, som nu från politiker i regionledningen, så kan det straffrättsliga ansvaret hamna där. Även om fällande domar är ovanliga, tror han att vi kommer få se rättsprocesser om brister i arbetsmiljön, särskilt om vårdpersonal skulle avlida av covid-19.

– Jag tror vi kommer få se chefer och kanske även politiker inför domstol, säger Tommy Iseskog.