Det är inte rimligt att människor hamnar på ruinens brant då man förlorar jobbet pga coronakrisen. Sverige behöver en obligatorisk och avgiftsfri a-kassa, skriver tre SD-politiker i Dagens Samhälle.

Coronasmittan har gjort frågan om a-kassan mer aktuell än någonsin – inte minst för dem som drabbats hårdast i servicesektorn, inte minst hotell och restaurang.

– Inom dessa branscher hör det heller inte till ovanligheten att de anställda arbetar under osäkra förhållanden; det rör sig om timanställningar, säsongsanställningar, projektanställningar eller vikariat. Personer med dessa anställningsformer är de första att förlora sina arbeten vid en sådan ekonomisk nedgång som vi nu upplever, skriver Magnus Persson, arbetsmiljöpolitisk talesperson (SD) i arbetsmarknadsutskottet, Alexander Christiansson, ledamot i arbetsmarknadsutskottet och Håkan Lösnitz, regionråd (SD) Västra Götaland.

– Men trots att a-kassan utgör en så pass viktig del av Sveriges välfärdssystem är det fortfarande många som inte får ta del av den. Faktum är att cirka 30 procent av alla löntagare i Sverige inte är med någon a-kassa, och av de som är arbetslösa är det enbart cirka 40 procent som har rätt till densamma.

– Sverigedemokraterna har sedan länge drivit frågan om att den nuvarande formen av arbetslöshetsförsäkring måste reformeras då allt för många riskerar att hamna mellan stolarna och stå på bar backe vid händelse av arbetslöshet. Därför vill vi se en avgiftsfri a-kassa som är tillgänglig för alla, och som solidariskt finansieras via skattesedeln. Om du blir av med ditt arbete ska du också ha rätt till ersättning. Det är inte rimligt att människor hamnar på ruinens brant enbart för att de förlorar jobbet.

– I dagsläget finansieras a-kassan redan till 90 procent av skattemedel, vilket de facto innebär att alla som förvärvsarbetar bidrar till systemet. Då är det också fullt rimligt att alla också ska omfattas av försäkringen.