Gränspolisen har svårt att verkställa utvisningar från Sverige på grund av corona. Det har skett en kraftig minskning av antalet utvisade. Därför tvings Migrationsverket släppa de som är i förvar.

Mellan 19 mars och 15 april har polismyndigheten utvisat 87 personer, jämfört med 462 personer samma period förra året, rapporterar  Ekot.  

Det har i sin tur inneburit att många som satt i Migrationsverkets förvar i väntan på utvisning har släppts fria i Sverige.

– De främsta hindren är ju att flera länder har stängt sina gränser. Så vi har ju en minskning med ungefär 80 procent, jämför med förra året i antal ärenden som vi kan verkställa, säger gränspolischef Patrik Engström.

Dels beror det på stängda gränser, men också på att flera länder har stängt de myndigheter som Migrationsverket normalt för en dialog med.

Utvisningsbesluten slutar inte att gälla men det blir tungt för gränspolisen att hinna ikapp när utvisningar kan börja genomföras igen, eftersom man då kommer att ha samlat på sig många ärenden.

– När situationen normaliseras så kommer vi att behöva arbeta mycket mer intensivt för att verkställa utvisningar. Migrationsverket kommer också behöva arbeta mycket mer intensivt därför att de har massor av ärenden liggande hos sig som de inte har överlämnat till polisen ännu för verkställighet, säger Engström.