Kommunstyrelsens ordförande (S) menar att det handlar om en kulturell händelse, inte att stödja religiös aktivitet.

Socialdemokraten Katrin Sternfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, har drivit igenom att kommunen i år ska ge fördubblat bidrag till islamsk eid-festival i Malmö.

Mohamed Omar kommenterar beslutet i Det goda samhället:

– Eidfestivalen i Malmö arrangeras av studieförbundet Ibn Rushd som av bland andra forskaren Sameh Egyptson pekas ut som en del av Muslimska Brödraskapet. Forskarna Magnus Ranstorp och Aje Carlbom har skrivit att Ibn Rushd kan ”kan kopplas till Muslimska brödraskapets ideologiska skola”.

– Muslimska Brödraskapet är knappast en organisation som vill ha mer ”öppenhet”.

– Årets eid infaller den 23 maj. Jag har var muslim i många år och jag har firat eid i moskéer i många olika länder. Det går till på samma sätt överallt. I moskéerna reciterar man en bön som innehåller följande rader:

Det finns ingen gudom förutom Gud,
som bistod sin dyrkare,
som gav hans krigare överhanden
och genom sin egen makt besegrade de otrognas skaror.

Malmö går back

Malmö kommun går mer än fem miljarder kronor back varje år, ett underskott som övriga landets skattebetalare får skjuta till.

Och som tack för detta stöd, skänker Socialdemokraterna bort pengarna till muslimska fester med tvivelaktiga demokratiska värderingar.