Vi uppmanar kulturminister Amanda Lind att anamma vår kulturarvsmiljard, det skulle signalera handlingskraft och framtidstro för några av de värst drabbade aktörerna. Det skriver Aron Emilsson (SD) och partiets övriga ledamöter i riksdagens kulturutskott i denna debattartikel.

Sverige och vår omvärld befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Corona-pandemin drar fram som en farsot av unika mått i modern tid. Samhällen står stilla, individer sätts i karantän och sektor efter sektor skriker efter resurser för att överleva något vi ännu inte kan överblicka till fullo.

Kulturlivet och civilsamhället är minst lika hårt drabbat som många andra branscher. Social distansering prövar verksamheter och ekonomi. Museer, scenkonstinstitutioner, biografer och idrottsevenemang är bara några områden där läget gått från bekymmersamt till katastrofalt och verksamhet tvärstannat. Det är tydligt att situationen påkallar handlingskraft och ledarskap.

I egenskap av ledamöter i kulturutskottet inhämtar vi kontinuerligt information, bevakar läget och följer regeringens åtgärdspaket. Successivt har vi sett en dyster helhetsbild växa fram, som dessutom riskerar att bli långvarig.

  • Länsmuseerna vädjar till regeringen att få ta del av de avsatta 500 miljoner kronorna till kulturen. I flera fall räknar man med mångmiljonförluster.
  • Centralmuseernas samarbetsråd anger att situationen för deras medlemmar gått från bekymmersam till katastrofal och här räknar man med en förlust i miljardklassen.
  • Scenkonsten räknar inställda föreställningar i tusental och ekonomiska bortfall i mångmiljonklassen.
  • Biografbranschen har ett publikbortfall på snart sagt 100 procent, vilket även drabbar filmbolagen.
  • Bokhandeln och förlagen ser ett stort försäljningstapp.
  • På spelmarknaden ser vi stora risker i ökat spelmissbruk i tider av frivillig och ofrivillig karantän.

Kulturen blöder och människor berörs. Låt oss därför syna regeringen.

Regeringens senfärdighet är under all kritik

För det första. Regeringen aviserade tidigt ett bidrag till delar av kulturlivets aktörer om 500 miljoner kronor. Vi ser i det stora hela positivt och nyktert på att kulturministern tidigt initierade ett stimulanspaket. Däremot finns det anledning att granska urval av branscher och villkor för bidragsgivningen.

Pengarna avses gå till de som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Vid presskonferensen var det oklart vilken expertmyndighet som skulle fördela bidragen och till vem. Nu, en månad senare, kom regeringen med direktiv om hur bidragen ska fördelas. Under tiden har några få delar av kulturlivet fått stöd, andra har stått på ruinens brant och vissa har fått stänga ned sin verksamhet. Regeringens senfärdighet är under all kritik.

Grova felprioriteringar

För det andra. Regeringen presenterade sin vårbudget förra veckan och vi noterar att inget blivit tydligare med den. Påkallade behov för landets museer och kulturhistoriska besöksmål varken uttalas eller bemöts alls. Budgeten innehöll också en rad grova felprioriteringar sett till det allvarliga läge vi befinner oss i.

Vissa förslag förefaller rent ut sagt opportunistiska. Exempelvis ifrågasätter vi starkt att man vaskar fram 200 miljoner kronor till permanent ökat mediestöd i en redan subventionstyngd sektor, samtidigt som man fullständigt nonchalerar kulturarvet.

Vi prioriterar annorlunda.

Avsätt kulturarvsmiljard

Vi föreslår att regeringen omedelbart anammar vår kulturarvsmiljard. Där ingår en nationell kulturarvsfond, en statlig fond för öppna museer över hela landet och ett särskilt ROT-avdrag för kulturhistoriska bebyggelsemiljöer som både bevarar vårt kulturarv och stimulerar ekonomin. Förslag som skulle göra skillnad på riktigt.

Kulturarvet är den sfär som i våra ögon är en av de mest berättigade till det offentligas engagemang och ekonomi. Den sfär vars upphovsmän inte längre själva kan kämpa för dess existens och fortlevnad.

Vi vill avveckla regeringens enorma höjning av biomomsen som slagit hårt mot småbiograferna runt om i landet, samt rulla tillbaka förstatligandet av filmpolitiken som lagt sig som en våt filt över branschen. Socialismens klor hämmar både kreativitet och ekonomisk tillväxt.

Även friluftslivet blöder i en tid då man faktiskt kan vara ute och samtidigt visa hänsyn till varandra under pandemin. Anrika Svenska turistföreningen (STF) riskerar att gå i konkurs. Det skulle vara en katastrof för friluftslivet, folkhälsan och besöksnäringen nationellt. Stöd har aviserats till idrotten. Vad vill regeringen göra för att stödja svenskt friluftsliv?

Nu duger svenska flaggor

Sist men inte minst. Mitt i allt förundras vi över att man i detta läge inte väljer att involvera samtliga riksdagspartier och kulturutskottet i de analyser och behovsprövade insatser som nu görs. Ledorden om nationell samling gäller tydligen inte när det väl kommer till kritan för den socialistiska regeringen.

Däremot har regeringen yrvaket upptäckt att det finns en nation, ett gemensamt vi och ett behov av nationell sammanhållning – något som Socialdemokraterna och Miljöpartiet varje år annars skakar på huvudet åt när vi understryker detta faktum och dess betydelse. Plötsligt är EU-flaggor utbytta mot svenska fanan på presskonferenser och i kavajslagen. Nationalstaten återupprättas vid behov.

Samtidigt är det tydligt, i tider av nationell samling och borgfred krävs det en vaken och nykter opposition. Vi kommer alltjämt att fortsätta syna de ansvariga. Vi uppmanar regeringen att tänka kreativt kring hur kulturaktörer och föreningsliv kan göra insatser som gagnar såväl det offentliga som aktörerna själva och bidrar till inkomst och utkomst för båda parter.

Vi uppmanar Amanda Lind att anamma vår kulturarvsmiljard, det skulle signalera handlingskraft och framtidstro för några av de värst drabbade aktörerna. Varje krona idag är en rätt spenderad investering för framtiden. Den konservativa oppositionen är öppen för konstruktiva samtal.

Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson och riksdagsledamot
Angelika Bengtsson, riksdagsledamot
Jonas Andersson, riksdagsledamot
Cassandra Sundin, riksdagsledamot