När förre statsministern Carl Bildt (M) föreslår mer av överstatlighet i krisbekämpningen, får han mothugg av EU-parlamentarikern Jessica Stegrud (SD).

Carl Bildt vill skapa ett nytt slags överstatlig, global organisation med större maktmedel, skriver han i Sydsvenskan. Detta trots att han noterar att det var USA som agerade effektivt mot ebola, inte EU eller FN-organ.

Hans klockartro på internationella byråkratier får kritik.

”Men redan nu går det att konstatera att EU, trots större byråkratiska resurser än någonsin, varken har reagerat snabbt eller effektivt nog. Istället har enskilda nationer, utifrån sina respektive förutsättningar, vidtagit en mängd åtgärder. Just detta är väsentligt”, skriver Jessica Stegrud i Helsingborgs Dagblad.

Hon menar att det är nationalstater som kan och ska agera då de har folkvalda regeringar som har mandat att fatta obekväma beslut och som bäst känner till de egna ländernas förutsättningar.

”Både WHO:s och EU:s agerande under coronakrisen visar hur illa stora, globala, byråkratiska organisationer fungerar. Det är inte fler byråkrater eller mer överstatlighet som räddar oss i nästa pandemi, utan snarare kunskap, mellanstatliga samarbeten, möjlighet att snabbt ta fram vacciner, tillräckligt god kapacitet i vården och tillräckligt omfattande beredskapslager.”

Nationsgränser användbara

Jessica Stegrud menar också att ”i arbetet med att bromsa smittspridningen av coronaviruset har det visat sig att nationsgränser är mycket användbara. Handelsvaror ska smidigt kunna passera mellan länder och kontinenter, men i skarpa lägen måste gränser kunna bevakas, kontrolleras och stängas, stick i stäv med Carl Bildts globalistiska dröm om en gränslös värld.”

Nationsgränser är viktiga inte bara vid smittspridning, utan även i kampen mot organiserad brottslighet, terrorism och illegal migration, konstaterar Stegrud.