– Vi är kanonmat som tvingas jobba utan skyddsutrustning, säger undersköterska i hemtjänsten där oron växer. De tvingas möta äldre utan tillräckligt skydd.

Det har varit uppenbart i två månader att det saknas skyddsutrustning som munskydd, visir, rockar och handsprit. Bristen fortsätter att vara stor ute i främsta ledet där man tvingas göra hemmagjorda lösningar som visir av laminatpapper.

– Jag har ingen lust att vara försökskanin längre, säger undersköterskan Sabina till Svenska Dagbladet.

Ansvariga nonchalerar probemen

Trots att problemen varit kända länge är responsen från kommunernas ansvariga under all kritik enligt hemtjänstens personal.

– Oss kan de nonchalera, vi som är längst ned i näringskedjan, med sitt administrativa tjafs. Men de skulle aldrig själva riskera gå ut i verkligheten och bli smittade, säger Sabina.

Den kommunale chefen för äldreomsorgen där Sabina arbetar säger till tidningen att man följer rutinerna om att det ska finnas skydd när man vårdar en konstaterat eller misstänkt coronasmittad patient.

Men personalen är kritisk.

– Hur kan man motivera det när Folkhälsomyndigheten säger att man kan vara symptomfri, men ändå smitta? säger Sabina och pekar också på risken att tillfällig personal inte får tillräckligt utbildning i grundläggande hygienrutiner, vilket kan öka smittorisken.

Inte rustade

När Arbetsmiljöverket gjort inspektioner inom äldreomsorgen, före corona, konstaterades att det saknades systematiskt arbetsmiljöarbete i över hälften av inspektionerna.

– Det märks nu i dessa tider att man inte står rustad med beredskap och saknar rutiner. Det kan vara väldigt avgörande när det till exempel gäller att få fram skyddsutrustning, säger Sonya Aho, pressekreterare på Arbetsmiljöverket.