Anmälningarna mot olika program har ökat under senare år. Men mer än hälften av anmälningarna skrevs av under förra året och endast 3 procent ledde till fällningar. Riksrevisionen ska nu granska granskningsnämnden.

Under 2019 tilldelade statskassan fem miljarder kronor till SVT, drygt tre miljarder till Sveriges Radio och en halv miljard kronor till UR. Ett sätt för skattebetalarna att kvalitetsgranska verksamheten är att till granskningsnämnden framföra brott mot sändningsavtalet med staten. Exempelvis avsteg från opartiskhet.

I Riksrevisionens granskning ingår att undersöka om arbetet är effektivt och ändamålsenligt, och om nämndens rekommendationer och beslut resulterar i åtgärder och rättelser hos programföretagen.

Under 2019 inkom anmälningar mot drygt 1 900 radio- och tv-program. Mer än hälften av anmälningarna, 55 procent, avskrevs utan prövning. Granskningsnämnden friade programföretagen i 33 procent av fallen och i 9 procent kunde ärendet inte prövas – till exempel för att anmälan riktades mot ett utländskt programbolag. I knappt 3 procent fälldes programföretagen, rapporterar Dagens Juridik.