Trots coronapandemin fortsätter asylinvandringen nästan som om inget hänt. I mars begärde 1.481 personer asyl, det är bara något lägre än i mars 2019 och mars 2018.

Det finns en sak som inte påverkas av coronaviruset – asylinvandringen.

Sverige tycks ha ett mål som är överordnat allt annat, även när sjukvården är kraftigt överbelastad och ekonomin faller som en sten. Och det är att ta emot nya migranter.

I mars 2020 begärde 1.481 personer asyl, vilket bara är tio procent lägre än i mars 2018 då 1.654 personer begärde asyl. Något som framgår av Migrationsverkets redovisning av första kvartalet 2020.

”Medan svenskar sitter och kurar i sina hem har vi alltså marginell förändring i antal asylsökande, som verkar trollat sig hit genom världens alla stängda gränser, flygplan som står på marken och båtar som är inställda”, skriver Rebecca Widemo Uvell i sin blogg.

Manlig dominans

Fortsatt gäller också att det är en tydlig överrepresentation av män bland de asylsökande. Av de som är medborgare i Uzbekistan är bara 12 procent kvinnor av dem som sökt asyl i år. Av alla asylsökande i år är 41 procent kvinnor.

”Det är den här obalansen som fortsätter månad efter månad år efter år och som redan idag är alarmerande. För vem ska alla dessa unga män gifta sig med, om de inte har en fru de tänkt ta hit som anhörig?”, frågar hon.

Uppehållstillstånden fortsatt på årstakt över 100.000

Också när det gäller övrig invandring fortsätter volymerna att tillhöra historiens högsta. Under januari-mars beviljades 25.427 uppehållstillstånd. Det innebär en årstakt på över 100.000 och därmed ytterligare ett år som slår alla andra år med råge, utom de senaste som låg lika högt.

Någon minskning av invandringen till Sverige har inte skett.

Källa: Migrationsverket.