I Kina, därifrån covid-19 kommer, har myndigheterna börjat testa inresande. Av 166 som testades positivt för några dagar sedan hade 130 inga symptom alls.

Om detta är en korrekt bild av viruset innebär det goda nyheter på lång sikt men dålig nyheter på kort sikt.

– Om resultaten från den här lilla studien står sig betyder det att sjukdomen är mycket mer spridd i samhället än vad vi känt till, säger Björn Olsen, som är professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet till Sveriges Radio.

På kort sikt sätter det ännu hårdare press på sjukvården, om många blir smittade snabbt. Olsen säger också att det betyder att den så kallad flockimmunitet uppstår snabbare i befolkningen, vilket bromsar virusets framfart längre fram.

Det är tidskriften British Medical Journal som rapporterar att Kina sedan den 1 april börjat publicera siffror på antalet personer som testats positivt för coronaviruset men som inte uppvisar några symtom. Redan första dagen visade det sig att 130 av totalt 166 nya fall som testat positivt var symtomfria, refererar Svenska Dagbladet.

Det går tvärsemot vad världshälsoorganisationen WHO har sagt. Där har ståndpunkten varit att andelen asymptomatiskt smittade, alltså de utan symptom, är okänd men sannolikt relativt låg.

Om de nya uppgifterna från Kina visar sig stämma innebär det att covid-19 kan vara betydligt mer spridd i samhället än man tidigare trott.