På Chalmers i Göteborg forskar kärnkemister på metoder för att göra bränsle av radioaktivt avfall. Det ska användas i den fjärde generationens kärnkraft. Där skulle det kunna försörja Sverige med el i tusentals år framöver.

I dag förvaras det svenska kärnavfallet i mellanlagringen i Oskarshamn i väntan på att slutförvaras i urberget utanför Forsmark. I den fjärde generationens kärnkraft kan avfallet i stället bli bränsle.

Atomsopor består av tunga och radioaktiva ämnen som plutonium, americium, curium och neptunium. Chalmers tekniska högskola arbetar med hur man kan göra för nytt bränsle från använt kärnavfall i äldre generationers kärnkraft.

– Vi vill ta den här högen som fortfarande är klyvbar och göra nytt bränsle av det. Det kommer inte att vara möjligt att bli helt självförsörjande men vi kan köra i rätt många tusen år, säger professor Christian Ekberg vid institutionen för kärnkemi i Göteborg till SVT.

Han visar en liten uranpellet i sin hand i reportaget.

–  Som man kör kärnkraften idag kan man få lika mycket energi ur den här som om man skulle elda 800 liter olja. Men om vi skulle köra generation-fyra system skulle vi kunna utvinna motsvarande 64 000 liter olja, säger Christian Ekberg.

Det är bara några procent av uranet i pelleten som idag blir energi och en stor del omvandlas till tunga och radioaktiva ämnen som plutonium.

Forskningen går ut på att återanvända det använda bränslet och göra nytt bränsle av det.

– Vi måste sluta cirkeln, säger Christian Ekberg.