På Twitter hävdas att vissa invandrargrupper drabbats hårdare av covid-19 i Sverige. Från England rapporteras om överrepresentation av asiater och svarta inom intensivvården.

Av data från intensivvården i Storbritannien framgår att patienter ur minoritetsgrupper är överrepresenterade när det gäller covid-19. Svarta och asiater kan riskera att drabbas hårdare av det nya viruset beroende på sociala, kulturella och biologiska orsaker enligt experter, rapporterar Evening Standard.

Det är forskningscentret Intensive Care National Audit and Research Centre (ICNARC) som visar att bland de första 1.966 intensivvårdspatienterna med corona var 65 procent vita, 14 procent svarta, 14 procent asiater och 7 procent övriga. Detta kan jämföras med befolkningsstatistiken där endast 7 procent har asiatisk bakgrund och 3 procent afrikansk.

Oxfordprofessorn Duncan Young säger att i normala fall brukar dessa grupper omfatta proportionerlig andel av IVA-patienterna, men så tycks inte fallet vara med covid-19. Han har jämfört med rapporter från USA som också visar en betydligt större andel svarta coronapatienter än väntat.

Troligen inte etnisk orsak, utan kulturella och hälsoskäl

Eftersom flera olika etniska grupper drabbats hårdare, tror inte Young att det har med genetiska orsaker att göra, även om det i nuläget inte går att utesluta.

Dr Riyaz Patel vid University College London konstaterar att viruset först slagit hårdast mot de mest tätbefolkade områdena i London, och där är minoriteterna överrepresenterade.

– Att fler patienter kommer från minoriteterna kan bero på socioekonomiska faktorer, eftersom de lever i mer tätbefolkade områden, oftare umgås över generationerna och oftare har serviceyrken där man möter många människor. Alla dessa faktorer ökar sannolikheten för att utsättas för viruset, säger Patel.

Han menar att med tiden kan överrepresentationen därför minska, när viruset nått övriga landet.

När det gäller biologiska skäl till att drabbas menar han att det är tydligare att diabetes, högt blodtryck och viss övervikt utgör större riskfaktorer för att drabbas av svår lungsjukdom.

– Alla dessa riskfaktorer är mer vanliga hos svarta och asiatiska patienter, så det kan finnas en länk här som behöver studeras närmare.