De som dödas i kriminella konflikter blir inte endast fler, de blir också allt yngre. Det visar ny rapport från Brottsförebygganderådet, BRÅ.

Det dödliga våldet har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren. Det bekräftar nu också BRÅ. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl dödsoffer som gärningsmän blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare.

– Dödligt våld i den kriminella miljön sker främst i storstäderna, och det handlar nästan uteslutande om mäns våld mot andra män. Rapporten utgör en samlad beskrivning av den här typen av dödligt våld, och mot bakgrund av nyhetsrapporteringen är studiens resultat ungefär som man skulle förväntat sig, säger utredaren Jonas Öberg vid Brå.

Studien omfattar 216 fall av dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön. Det är händelser som rapporterats mellan 2005 till och med 2017.

Förutom att åldern för både brottsoffer och gärningsmän sjunker kan man också se att antalet fall har ökat kraftigt.

Studiens första period, från 2005 till 2012, rapporterades 84 stycken fall. Under studiens andra period, 2013 till 2017, har det ökat till 132 rapporterade fall av dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön.

Rapporten visar att en fjärdedel av brottsoffren är 23 år eller yngre vid brottstillfället och medianåldern ligger på 28 år. Även medianåldern för gärningsmännen har sjunkit från 28 år till 25 år.