Inrikesminister Mikael Damberg (S) höll presskonferens på förmiddagen där han hotade med att restauranger kommer att stängas. Men några lagliga sanktioner mot dem som inte följer stängningsbeslut kunde han inte hänvisa till.

På presskonferensen rapporterades att Stockholms stad har genomfört hundratals inspektioner på restauranger och att två anmälningar har gjorts till Smittskydd Stockholm. Detta då det varit alldeles för trångt och att människor sitter så tätt att smittspridning kan ske.

– Jag vill vara tydlig med den varning som framförts: Följer man inte regelverket kommer vi att se stängda restauranger. Och det kommer ganska snart, sa Damberg.

Stockholms stad fick frågan varför de inte stängt ner restauranger som inte följt regelverket.

– Vi har inte det mandatet, svarade borgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

På frågan vilken den legala grunden är för att stänga ner, svarade smittskyddsläkaren Per Follin, som är chef för Smittskydd Stockholm, att det är smittskyddsförordningens § 12 som gäller. Han kunde dock inte svara på om restaurang kan hålla öppet genom att överklaga stängningsbeslutet.

Regeringens budskap saknar sanktioner

– Alla upprepar mantrat om ”tvångsstängning” men utan att ange vari grunden för detta skulle bestå duger inte. En rättssäkerhetsfråga, skriver förre internationelle domaren Krister Thelin i kommentar på Twitter.

Thelin har tidigare konstaterat att den berömda §12 inte anger några sanktioner gentemot dem som bryter mot stängningsbeslut. Det blir inte fråga om böter eller åtal om man bryter mot beslutet. Det är alltså som att gå mot röd gubbe.

”Inget brott utan lag, inget straff utan lag. Den är svår att runda”, skriver polismannen med Twitterkontot YB Södermalm.

”Just. Denna insikt förefaller saknas. Det går inte att bedriva myndighetsutövning enbart med hot och brösttoner”, instämmer Thelin.

”Här har vi en frågeställning för en tentamen: Är det ens myndighetsutövning om det inte finns några sanktioner?”, kommenterar juristprofessorn Mårten Schultz på Twitter.

Slag i luften

Det måste alltså konstateras att presskonferensen var utan substantiell grund. Inrikesministern ville visa upp en tuff sida, men saknar juridisk uppbackning för sina varningar. Kort och gott: ett slag i luften.