Om coronakrisen innebär att svensk politik börjar sätta svenskarna främst väntar en ljusare framtid bortom de mörka moln som nu dominerar.

Det menar partiledaren Jimmie Åkesson (SD) och gruppledaren i riksdagen Henrik Vinge (SD) i en debattartikel i Aftonbladet idag.

De menar att det nya viruset har visat att vi i Sverige inte kan förlita oss på att någon annan än oss själva när krisen slår till. ”På motsvarande sätt måste Sverige begrava idén om att vi i olika politiska aspekter ska rädda hela världen.”

De anger fyra punkter för framtida politisk inriktning.

1. Samarbeta för att rädda liv och mildra smittspridningen

Sverigedemokraterna vill samarbeta med alla parter för att möta den akuta medicinska krisen. ”Det är nödvändigt att öka tillgången och användningen av skyddsutrustning, införa mer omfattande provtagningar och minska sociala kontaktytor som är särskilt utsatta för smittspridning.”

2. Skapa bästa grogrund för ekonomisk återhämtning

Partiet befarar på längre sikt konsumtionspriserna stiger samtidigt som arbetslösheten ligger kvar på hög nivå. Offensiva politiska åtgärder krävs för att ge näringslivet möjlighet att snabbt återhämta sig och börja anställa igen och skapa tillväxt.

Det innebär att staten i övrigt måste fokusera på ”välfärdens kärna, som A-kassa och sjukvård”. En storstädning behövs bland övriga kostnader. Effekterna av undermålig migrations- och integrationspolitik hör till de områden som eroderat den offentliga ekonomin.

3. Stärk krisberedskapen

Åkesson och Vinge skriver att Sverigedemokraterna under många år har lyft behovet av en ökad krisberedskap, större grad av självhushållning och återupprättandet av beredskapslager. ”När fler nu fått upp ögonen för vikten av att förbereda samhället för olika typer av kriser är det angeläget att arbetet påbörjas omedelbart.”

4. Bekämpa samhällsproblem som kriminaliteten

När bekämpningen av det nya viruset dominerar såväl den politiska agendan som samhällsdebatten, får politiken inte glömma bort att det de tidigare hoten mot samhället finns kvar. ”Grov kriminalitet och otrygghet fortsätter prägla den nya samhällsbilden på ett oacceptabelt sätt.” Dessutom finns frågor som Turkiets aggressioner mot EU:s yttre gräns och EU:s hot om att kraftigt höja Sveriges medlemsavgift. ”Om politisk kraft inte kan mobiliseras att hantera dessa och andra angelägna områden, riskerar krisen att drabba oss dubbelt.”