Efter finanskrisen knakade det kraftigt i fogarna på Europeiska unionen. Anklagelser mellan medlemsländernas regeringar haglade. Nu skapar coronaviruset så starka påfrestningar att det kan leda till att unionen rasar samman och dör.

Finanskrisen i början på 10-talet innebar att de nordliga, ekonomiskt skötsamma medlemsländerna hamnade på kollisionskurs mot de slösaktiga och ekonomiskt svaga Medelhavsländerna som krävde mer pengar i solidaritetens namn.

Nu kan en än värre konflikt inom EU, och särskilt inom eurozonen, uppstå efter samma stridslinje.

Hela natten mot onsdagen har eurozonens finansministrar suttit i digitalt möte, utan att komma överens. Positionerna är låsta mellan norr och syd, rapporterar BBC. Länderna i syd vill se gemensamma euro-obligationer för att kunna låna lika mycket och lika förmånligt som skötsamma ekonomier.

Men det är just denna möjlighet att ”åka snålskjuts” på nordliga skötsamma länder som redan gjort att länderna i syd är överskuldsatta. Man lånar hejdlöst till vanlig konsumtion istället för att skapa eget välstånd. Skattebetalarna i norr fick betala en stor del av grekernas lånemani.

Men nu vill man ha mer. Spaniens socialistiske premiärminister Pedro Sanchéz skräder inte orden i en debattartikel som publicerats i flera länder, bland annat i brittiska vänstertidningen Guardian, Europe’s future is at stake.

”Vi måste agera nu eller aldrig. För just nu står hela EU på spel”, skriver han. ”Antingen möter vi denna utmaning tillsammans eller så misslyckas unionen. Vi har nått ett avgörande vägskäl där även de mest intensiva EU-positiva regeringarna, till vilka Spanien hör, behöver verkliga bevis på EU:s engagemang. Vi behöver ovillkorlig solidaritet”, fortsätter han. Hm. Ovillkorlig solidaritet, det är andra ord för: hit med era pengar!

Solidaritet betyder att norr betalar syds skulder

Sanchéz anser att de hittills vidtagna åtgärderna inte räcker. ”Vi måste gå längre. Europa måste skapa en krigstidsekonomi för att klara Europas rekonstruktion och återhämtning.”

Han passar på att utnyttja coronakrisen. Han vill ”bygga en mycket starkare Europeisk union”.

I klartext vill Spaniens socialister att länder som Tyskland, Österrike, Nederländerna och Finland betalar delar av Spaniens statsskuld. Han kallar det ”en ny Marshall plan”. Han vill göra Europas självständiga nationalstater till delstater och tycker EU borde vara som USA. Han vill också skrota stabiliseringspakten, vilket i klartext betyder att Spanien och andra länder med stora budgetunderskott ska få spendera ännu mycket mer – medan skattebetalarna i länder som sköter sig får betala. För att summera: Spanien och Italien ska spendera och skicka notan till Tyskland och Finland.

Corona används nu skamlöst för att stärka egen makt

Vi hör från Thailand, Kambodja och Filippinerna att auktoritära regeringar använder coronakrisen för ge dem själva ännu mycket mer makt. Vi har Vänsterpartiet i Sverige som vill använd den ekonomiska kris som coronaviruset orsakar till att socialisera stora delar av svenskt näringsliv.

Och Medelhavsländerna vill använda viruset för att skicka över deras statsskulder, orsakade av politisk ansvarslöshet, till de skötsamma länderna i norra Europa.

Självfallet ska vi besegra viruset och det omfattande ekonomiska avbräck det nu leder till. Men vi måste se upp för alla sol-och-vår-försök att använda krisen i egoistiska syften.

EU får inte falla till föga och i praktiken bli en superstat där Sverige tvingas skicka en stor del av vår statsbudget till Medelhavet. Vi betalar redan alldeles för mycket i medlemsavgift. Om den skulle flerdubblas för att låta Medelhavsländerna komma undan med springnota, då är det mycket bättre att låta EU falla ihop och dö.

Ur den askan kan ett sundare och friskare europeiskt frihandelsområde växa fram mellan suveräna nationalstater.