Det brukar heta att integrationen ska lösas genom att migranter börjar arbeta. Men de gör inte det. Ny rapport avslöjar chockerande låg arbetsförmåga hos stor del de hundratusentals migranter som kommer till Sverige.

Många medieröster hoppas att coronaviruset ska återställa ”ordningen” i svensk politik – alltså att S och M är de ledande partierna för rödgrönt och borgerligt regeringsalternativ. Nostalgin har inga gränser.

Men den nya rapporten När blir utrikesfödda självförsörjande? från Entreprenörskapsforum visar att migrationen är en ekonomisk bomb som kommer att brisera hur det än går med coronaviruset.

Migrationen är en stor ekonomisk belastning

Rapporten visar att en majoritet av de utrikesfödda i Sverige under perioden 1990 till 2016 aldrig blir självförsörjande.

Rapportförfattarna har i sin studie gått längre än till den officiella statistiken på ”sysselsättningsgrad” som så ofta används i politiska sammanhang. Den ger en vilseledande optimistisk bild, eftersom migranter i praktiken ofta är deltidsjobb, ibland en timme i veckan.

Istället för att gå på ”sysselsättningsgrad” har rapportförfattarna studerat graden av ekonomisk integration och självförsörjning, och då avgränsats sig till individer i yrkesverksamma åldrar, 20–64 år. Man ser till vilka som når upp till 12.600 kr/mån efter skatt, vilket är hälften av medianinkomsten och definierats som nedre gräns för att vara självförsörjande.

Man påpekar att också denna mätmetod överskattar självförsörjningsgraden för migranter, eftersom den inte exkluderar bidragsjobb, alltså jobb som är skattefinansierade via arbetsmarknadsåtgärder och därmed är en form av bidragsförsörjning.

Självförsörjningsgraden hos inrikes födda låg på 73 procent år 2016. Motsvarande andel för individer födda i Afrika låg på 38 procent och på 36 procent för dem födda i Mellanöstern.

Europas värsta sysselsättningsgap

Detta sysselsättningsgap är ett av de största i Europa, vilket betyder att Sverige har en fullständigt misslyckad integrationspolitik.

Migrationen kostar hundratals miljarder kronor redan idag, och kostnaderna kommer att explodera framöver. Migrationen är en gökunge som tar allt större resurser från den välfärd som är till för – och betald via skatter av – svenska medborgare.

Detta är svensk politiks akilleshäl – corona eller utan corona

De som tror att coronaviruset ska återskapa det gamla politiska landskapet kommer att få fel. Viruset är i fokus nu eftersom det dödar. Inget är viktigare för politiken just nu än att lindra effekterna av pandemin. Om det råder inga skilda partipolitiska meningar.

Och därför kan gammelmedier ge gamla partier mer utrymme, eftersom skillnaderna är små i virusbekämpningen. Det är enda anledningen till att en nostalgisk återgång till samhällsdebattens gamla pooler kan projiceras fram.

Men det är bara tillfälligt. Den här nämnda rapporten visar att det finns grundläggande samhällsproblem som inte kan sopas under mattan. När corona avtar, kommer dessa problem att inte bara pocka på uppmärksamhet, utan helt dominera den partipolitiska verkligheten.

*

Se fler artiklar om rapporten: Invandringen är dyrare än vad den verkar (Kristianstadsbladet), Alltför ljus bild av ekonomisk integration (Svenska Dagbladet, debatt), Integrationen går sämre än vi trott (SvD Ledarpodden), Integrationsproblemen har bara börjat (Hallandsposten), Sverige behöver en plan för alla som inte kan försörja sig (Expressen), Låg självförsörjning är högs risk (VT), Den alltför långsamma integrationen (VT), Ny rapport: Majoritet av utrikes födda blir inte självförsörjande (Epoch Times), Krisen kommer blottlägga ett stort ekonomiskt utanförskap (F+).