Regeringen ville utöka befogenheterna för de S-lojala fackföreningarnas regionala skyddsombuden ”för att rädda liv”. Riksdagen avvisar nu förslaget sedan Centerpartiet och Liberalerna går samman med SD, M och KD.

Regeringen föreslog i februari att regionala skyddsombud ska få verka också på arbetsplatser där det saknas medlemmar i facket, men där kollektivavtal gäller. De regionala skyddsombuden är uteslutande socialdemokrater, eftersom fackförbunden bara tillåter att socialdemokrater utses. Detta trots att finansieringen av de regionala skyddsombuden i huvudsak sker av skattemedel.

På torsdagsförmiddagen, inför sammanträde med Riksdagens arbetsmarknadsutskott, står det klart att regeringens proposition faller.

– Vi stödjer inte förslaget som kommer från regeringen och har lagt en följdmotion. Vi vill att man ska titta på en utredning kring hela verksamheten med regionala skyddsombud, säger Gulan Avci (L), förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet till Aftonbladet.

Ledamoten Martin Ådahl (C) bekräftar att också hans parti går emot regeringens förslag, liksom M-ledamoten Saila Quicklund och Magnus Persson (SD).