Avloppsvatten vid reningsverken i Stockholm testas dagligen för coronavirus sedan en vecka tillbaka.

Avloppsvattnet är inte någon känd smittoväg, men provtagningen görs för att kontrollera smittspridningens omfattning och tidigt upptäcka en ny virusvåg.

– Vi använder avloppsvattnet för att få en tidig indikation på hur smittspridningen ser ut bland en stor mängd individer i Stockholm. Vi vet att viruset följer med avföringen ut och därför enkelt kan spåras i avloppsvatten, säger David Nilsson, föreståndare på KTH Vattencentrum, till Dagens Nyheter.

– Det är en snabbare metod än att testa människor. Att testa individer är både kostsamt och i Sverige nu begränsat till de som tas in på sjukhus. Det kan ta upp till tre veckor innan testerna visar att personer smittats. Det här är ett snabbt sätt att se smittspridningen bland alla Stockholmare och kunna följa den dag för dag, säger han.