Trots stora polisiära insatser som operation Rimfrost och trots virusriskerna fortsätter den grova kriminaliteten att öka i Sverige.

Totalt har 15 personer dödats genom skjutningar mellan 1 januari och 15 april, vilket är samma nivå som förra året. Däremot har antalet skjutningar och antalet skadade ökat.

Ännu värre våld utan insats

Skjutningarna har skett trots polisens nationella insats mot gängvåldet – Operation Rimfrost. Satsningen, med ökade resurser, syftar till att sätta press på de kriminella för att minska våldet. Skjutningarna har dock inte blivit färre. Polisen menar att våldet varit ännu värre utan insatsen.

– Jag kan med säkerhet säga att vi har förhindrat grova våldsbrott så jag påstår att vi har reducerat det dödliga våldet, säger Stefan Hector, nationell kommenderingschef för Operation Rimfrost till SVT.

Inom ramen för insatsen har polisen genomfört hundratals husrannsakningar och beslagtagit bland annat 545 vapen och 100 kilo sprängmedel fram till den 24 april. Dessutom har över 200 personer häktats för olika typer av brott.

Corona kan ge upptrappat våld

Polisen ser i nuläget ingen påverkan av coronapandemin i de kriminella miljöerna. Droghandeln, som är den största inkomstkällan för kriminella, tycks marginellt störd av epidemin. Efterhand förväntas dock lager av narkotika ta slut och då ökar pressen på de kriminella om de får svårt att föra in narkotika i Sverige.

– Vi har sett en tendens att i de fall narkotikatillgången minskat så har man börjat utöva utpressning som en metod att få in pengar i de kriminella miljöerna. Och utpressning bedrivs vanligen genom våld, konstaterar polisen.