Det sker en massdöd på svenska äldreboenden. I Solna har 27 av 96 boende dött de senaste veckorna. Varför är omsorgen om de äldre så dålig?

I skrivelsen till Arbetsmiljöverket daterat 21 april beskriver skyddsombudet läget på Berga äldreboende i Solna som ”extremt svår”. Det är ofta oklart vilka boende som har eller inte har smittan, vilket nyhetsbyrån Siren var först med att rapportera.

Går mellan smittade och osmittade

”Skyddsombudet har också slagit larm om att personal hindersfritt rör sig mellan avdelningar med såväl smittade som osmittade, i samma arbetskläder och med samma munskydd, med risk för ytterligare smittspridning”, står det i anmälan enligt Mitt i Stockholm.

Lokaltidningen har varit i kontakt med en anhörig, vars mamma bodde på äldreboendet fram tills hon gick bort efter att ha smittats av coronaviruset.

”Jag vet att personalen inte hade någon skyddsutrustning de första veckorna trots insjuknade och dödsfall på boendet. Detta är skandal att de ansvariga inte i tid gick ut med info hur smittosam denna sjukdom är till personalen och i tid såg till att de hade skyddsutrustning till samtliga inom personalen”, berättar den anhörige som vill vara anonym.

Virussmitta på tre av fyra boenden

Detta äldreboende är bara ett i mängden. Viruset har tagit sig in på tre fjärdedelar av Stockholms äldreboenden, har DN rapporterat. Statistik från den 22 april visar att viruset redan då fanns på 76 av 101 äldreboenden i huvudstaden. 580 äldre hade då konstaterats vara smittade. Det motsvarar ungefär tio procent av de äldre på stadens boenden.

Smitta kan ha inkommit till äldreboende med patienter som skickas tillbaka från sjukhus. DN rapporterar om en 80-årig man som vårdats på geriatrisk klinik och varit konstaterat smittad, men ändå skickades tillbaka till äldreboende som klarat av att inte få in smittan.

Han ansågs av sjukhuset ha varit symtomfri i 48 timmar, och skulle därför skickas direkt till boendet. Boendets personal ifrågasatte processen. 

– Vi vädjade om att sjukhuset skulle genomföra en ny provtagning innan patienten skickades till oss, men fick inget gehör. Det var rutin, sade man, och skickade honom hit i alla fall, säger en sjukgymnast till DN.

De som skulle skyddas

De höga dödstalen i Sverige beror på att coronaviruset kommit in på äldreboenden och drabbat just de äldre som skulle skyddas allra starkast mot smittan.

Berättelserna om att var fjärde boende dött på några veckor är skrämmande. Det låter som om det handlar om ett fattigt u-land. Men det är i det påstådda välfärdslandet Sverige med världens högsta skatter.

Att vi som samhälle inte bryr oss om att bättre skydda de äldre från det virus som för dem är en absolut livsfara, säger något om om vår syn på äldre.