Nu dör allt fler äldre därför att Sverige saknar medicinsk skyddsutrustning. Den bristande beredskapen är en katastrof i sig.

Det står nu klart att äldreboenden – de som till varje pris skulle skyddas från covid-19 – i allt högre grad visar sig vara smittade av viruset. Rapporter kommer från personal om att skyddsutrustning inte finns. Det är naturligtvis en viktig förklaring till smittspridningen.

Först den 31 mars beslutade regeringen om att införa nationellt besöksförbud på äldreboenden. Då hade redan många kommuner uppger att äldre hade bekräftad eller misstänkt smitta på boenden.

Men vissa privata aktörer införde besöksförbud redan i början av mars och man har hälsokontrollerat personal när de går på sina skift så att de inte har feber och fått svara på om de känner några sjukdomssymptom (något kommunala äldreboenden inte gjort). Trots det har äldre smittats på dessa enheter.

Det tyder på att viruset sprids om man inte har ordentlig smittskyddsutrustning.

Stor brist på skyddsutrustning

Men sådan saknas inte enbart på äldreboenden och i hemtjänsten, utan också på sjukhusen. Det utsätter både patienter och sjukvårdspersonal för fara. Rutiner saknas dessutom för hur äldre i dessa tider ska kunna ta sig till sjukhus eller vårdcentraler för rutinundersökningar, vilket också är en stor riskfaktor.

Detta innebär att vi kanske inte har bättre utgångsläge än Italien när det kommer till skydda den äldre befolkningen från smitta.

Håkan Boström skriver i Göteborgs-Posten: ”Vi har en bättre folkhälsa [än Italien] när det kommer till rökning och antibiotikaresistens som kan hindra allvarliga följder av smittan, men förutsättningarna att skydda riskgrupperna från att bli smittade får betecknas som minst lika dåliga som i andra länder.”

Och Sverige har skött sig lika illa som Italien när det gäller att ha beredskap för en pandemi, trots att varningar riktats till regeringen år efter år. Politikerna vid makten har struntat i att hålla beredskap i form av lager av skyddsutrustning.

Riskgrupperna får betala priset

”Nu är det sjukvårdspersonalen och riskgrupperna som får betala priset”, som Boström skriver. Efter det akuta skedet måste vi gå till botten med vem som försummat ansvaret att upprätthålla beredskap.

Socialminister Lena Hallengren (S) försökte i SVT:s Aktuellt igår att börja skjuta ansvaret på huvudmännen för äldreboenden. Så lätt ska hon inte få komma undan. De som är ansvariga för den dagliga driften har inte ansvar för kris- och katastroflägen.

Är det något som en statsmakt ska göra, är det sådant som enskilda, företag och marknader inte kan. Och att upprätthålla beredskapslager på smittskyddsutrustning i miljonvolymer, som dessutom successivt behöver förnyas när de blivit för gamla, är en kärnuppgift för en stat.

Beredskap är inte socialism

Det handlar inte om socialism eller ett nederlag för marknadsekonomi. Att hålla beredskap för kris och katastrof är ungefär lika höger-vänster som att ordna snöröjning på motorvägar om vintern. Alltså inte alls. Vissa saker måste finansieras via skatt och ansvaret ligga på staten, som infrastruktur – och beredskap.

Vad det däremot i allra högsta grad handlar om är ansvarsutkrävande. Eftersom bara staten klarar uppgiften, och flera varningar från olika håll har kommit om nödvändigheten av beredskap, är det regeringen som är ansvarig för bristsituationen som nu skördar liv. Exakt hur bristen uppkommit och vem som inte skött sitt jobb, måste utredas när coronakrisen är över.

*

Se fler ledarartiklar i Samtiden om beredskap:

Därför brände Sverige upp 7,3 miljoner ansiktsmasker (1/4)

Sverige har inte munskydd till vårdpersonal – Beredskap okänt begrepp (29/3)

Sverige utan självförsörjning – Vad händer när handeln inte fungerar? (25/3)

Därför är Sveriges beredskap för pandemi urusel (24/3)

Sluta lita på EU – Återupprätta nationell beredskap (16/3)