Vi måste bemöta hybridkrigföringen från Turkiet genom att stärka EU:s yttre gräns och skapa en ny ordning bortom den nuvarande asylrätten som inte passar nutidens förhållanden. Det menar EU-parlamentarikern Charlie Weimers (SD).

FN har uttalat att Grekland saknar rätt att inte behandla nya asylsökningar för att minska trycket mot landets gräns mot Turkiet. FN:s linje innebär i klarspråk att Europa ska öppna gränserna för okontrollerad migration.

– Västvärlden måste stå enad bakom den demokratiskt valda grekiska regeringen för att skapa en migrationsordning bortom en asylrätt som inte passar moderna förhållanden, skriver Weimers i Nyheter idag.

Istället för att omfördela migranter från gränsstater som Grekland till övriga EU-länder måste EU backa upp Grekland i att stoppa en ny migrationsström till Europa.

– Vi måste ge Grekland vårt fulla stöd när de inte accepterar nya asylsökningar under en månad och avvisar illegala migranter direkt, skriver Weimers.

Av de 170 miljarder kronor som mellan 2014 och 2017 användes av europeiska regeringar för att minska migration gick endast tio procent till uppförandet av gränsbarriärer trots att sådana bevisligen fungerar.

– Kommissionen måste omedelbart ställa om från att endast finansiera övervakning till att även finansiera gränsbarriärer som staket och murar, menar han.

En helt annan attityd måste också intas mot Turkiet och dess president Erdoğan som Weimers beskriver som ”en råbarkad maktspelare”.

– Diplomatisk finess och internationell rätt är inte något Erdoğan förstår eller respekterar. Styrka, makt och tydliga konsekvenser är det han begriper, skriver Weimers.