Moskéer som förespråkar inskränkningen av andras rättigheter måste kunna stoppas, kräver riksdagsledamöterna Ebba Hermansson (SD) och Matheus Enholm (SD) i debattartikel.

Göteborgs moské länkar till en muslimsk ”guide” som är skapad av muslimskt lärda och anvisar kvinnor att underordna sig mannen och exempelvis inte neka honom sex, utom vid sjukdom.

Guiden som moskén hänvisar till menar att ”en muslimsk kvinna ska vara lyhörd för sin makes sexuella behov och rekommenderas att göra sig fin för honom. Om hon avvisar hans legitima sexuella närmanden begår hon en synd såvida det inte finns något giltigt skäl, såsom att menstruera…eller vara sjuk.”

Kvinnan får enligt guiden inte heller lämna hemmet utan mannens tillåtelse, oavsett om det gäller personliga eller allmänna ärenden. Som guiden ser ut tillåter den våldtäkt.

– Vi ska inte ha samfund som legitimerar våldtäkt och försummar kvinnors rättigheter, skriver Ebba Hermansson (SD), jämställdhetspolitisk talesperson och Matheus Enholm (SD) i riksdagens konstitutionsutskott, i debattartikel i Göteborgs-Posten.

– Detta är inte en debatt om religionsfrihet. Detta är en debatt om fundamentala mänskliga rättigheter. Rätten till tro får dock inte överskugga andra mänskliga rättigheter, sexuell integritet och individens frihet. Denna moské agerar på ett vis som förespråkar inskränkningen av andras rättigheter.

– Att förbjuda moskéns verksamhet skulle inte strida mot religionsfriheten, snarare skulle ett förbud innebära att vi står upp för kvinnors rättigheter. Organiserat kvinnoförtryck hör inte hemma i Sverige, skriver de två riksdagsledamöterna.