Olika etablissemang gör nu horribla tolkning kring påståendet om att ”Sverige är fullt” . I likhet med Fredrik Reinfeldt hänvisar nu GW Persson nya migrationsströmmar till Sveriges skogar, träsk och vildmarker. Där är det inte ”fullt”. Hur korkade tror etablissemangen att folk är?

I TV4:s Nyhetsmorgon hävdade Leif GW Persson att påståendet om att Sverige är ”fullt” inte stämmer. Han pekade på Norrlands inland.

Den pensionerade kriminologen menar att Jimmie Åkessons budskap till migranter i Turkiet som vill till Europa och Sverige inte är brottsligt – det är ju polisanmält – men sakligt tveksamt. Migranterna behöver ju inte hålla sig undan från Sverige därför att landet skulle vara fullt.

– Det är en nästan klassisk ursvensk tanke. Möjligtvis vittnar det om att han aldrig varit i Norrlands inland, men det är en annan femma, säger Persson.

Jimmie Åkesson har kommenterat GW:s uttalande i Facebook. Han pekar på att det varit svårt att placera migranter i glesbygden i Norrlands inland. Många är rädda för skogen och ogillar det kalla klimatet. Men hans främsta invändning är hur etablissemangen definierar ”fullt”.

– Det är inte primärt fysisk plats som avses i min argumentation. Det begriper de flesta. Vad som har betydelse är kapacitet i vård, skola och omsorg, tillgång på bostäder, segregation och trygghet skriver Jimmie Åkesson.

Att det alls behöver sägas visar vilken låg nivå samhällsdebatten om en så avgörande fråga som migration befinner sig på.

Förklaringen är att de styrande inte har några argument för den förda politiken och därför bara har en utväg kvar: angripa motståndarna. ”Anfall är bästa försvar”, heter ju ett gammalt ordspråk.

Men för Sverige som land är det förödande att de styrande etablissemangen står handfallna och varken vet in eller ut. De hävdar att asylrätten ska upprätthållas, men gör sedan allt för att i praktiken stoppa någon från att använda den.

I ett demokratiskt samhälle är det nödvändigt att makten inte ljuger och vilseleder. Antingen står man fast vid sin godhetsknarkande linje och tar hit de miljoner migranter som Turkiet vill trycka in i Europa.

Eller så erkänner man att asylrätten som skapades för förhållanden efter andra världskriget är överspelad. Europas yttre gränser ska hållas. Turkiet ska inte kunna avgöra vilka avvägningar som europeiska länder gör. För dem borde inget vara viktigare än att upprätthålla den egna nationella suveräniteten. Utan den avvecklas också demokratin. Turkiet styr istället för väljarkåren i respektive land.

Sverige och Europa behöver politiker som ser till de egna befolkningarnas bästa, inte blir marionetter åt islamisten Erdogan.