Framöver kan brandstationer behöva stänga, och redan nu kan allmänheten tvingas vänta längre på insatser – om de ens kan genomföras.

Larmrapporten kommer från räddningstjänsten i Storgöteborg, som i förra veckan hade ett personalbortfall på omkring 20 procent. Detta som följd av coronapandemin och att brandmän uppmanas stanna hemma vid sjukdomssymptom.

Flera beslut har tagits för att kunna hantera ett läge med färre brandmän i den operativa verksamheten i landet näst största stad. Där tar man också höjd för ett läge där halva personalstyrkan saknas.

– Det kommer att bli mer besvärligt för våra brandmän, som är vana vid att arbeta på ett speciellt sätt som de kanske inte kommer att kunna göra nu, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör på räddningstjänsten Storgöteborg till Göteborgs-Posten.

För att genomföra vissa insatser, såsom rökdykning eller att använda stegbil, krävs enligt regler ett visst antal brandmän.

I ett sämstaläge kan det bli så att någon brandstation helt enkelt får stängas. Effekten blir att räddningstjänsten måste prioriterar hårt om vilka larm man ska rycka ut på.

Normalt sett har räddningstjänsten i Storgöteborg en miniminivå som ska innebära att minst 67 heltidsbrandmän är i tjänst samtidigt. Den siffran minskas nu till 43, enligt förbundsdirektören.

– Det är klart att det är väsentligt många färre brandmän, men det handlar om att vi tar höjd för det och försöker vara proaktiva.

Tidigare har polisen i Göteborg meddelat att de också måste prioritera hårdare när bemanningen är lägre, rapporterar G-P.