Förvaltningsrätten i Stockholm ger grönt ljus för de tiggeriförbud som införts i tre kommuner i Stockholmsområdet.

När Lidingö, Täby och Danderyd i höstas beslutade införa tiggeriförbud överklagades alla tre beslut till förvaltningsrätten. Men inget av förbuden strider mot lagen, meddelar förvaltningsrätten i ett pressmeddelande.

Domstolen ser likheter med den rättsliga diskussionen kring det tiggeriförbud som infördes i skånska Vellinge och som Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätten inte bedömde strida mot lagen.

De tre nu aktuella kommunernas lokala ordningsregler omfattar nu tiggeriförbud på valda platser och innebär att människor inte har rätt att på ett passivt vis försöka samla in pengar där, till exempel genom att sitta utanför butiker.

I Danderyd och Täby omfattar tiggeriförbudet också att på ett aktivt sätt försöka samla in pengar, pantbara flaskor och annat återvinningsbart.

Lidingö

Lidingö var först i Stockholms län med att införa tiggeriförbud. SD avgjorde i omröstningen i fullmäktige i oktober 2019, som utföll 26 för och 25 emot. Utöver Sverigedemokraterna röstade Moderaterna, Kristdemokraterna, Lidingöpartiet för förbud, medan Liberalerna var splittrade.

Täby

Senare i oktober röstade Täby fullmäktige, då röstresultatet blev 34 ja och 26 nej och 1 avstod. SD, M och KD fick därmed igenom förslaget.

Danderyd

I oktober beslutade också kommunfullmäktige i Danderyd beslut om att införa ett tiggeriförbud på vissa platser i kommunen. M, KD, L och SD röstade för och S, C och MP emot.