Finland lägger mer än dubbelt så mycket resurser på elevernas läromedel i skolan jämfört med Sverige, som ligger lägst i Norden.

I Sverige fick grundskoleeleverna under 2019 tillgång till nya läromedel för i genomsnitt 650 kr. I Norge satsar man 1.050 kr per elev och i Finland är motsvarande belopp 1.450 kronor. Det visar ny statistik som rapporteras av tidningen Skolvärlden.

– Jag tycker att det är olyckligt att det ser ut på det här sättet. Läromedel är en viktig del i både lärarnas undervisning och elevernas kunskapsutveckling. Ser vi det ur ett nordiskt perspektiv så har Sverige en väsentligt sämre tillgång till läromedel än våra grannländer, säger Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen.

Politiker och skolornas huvudmän i Sverige ägnar förhållandevis lite intresse åt läromedel, menar han.

Det överensstämmer med en färsk Novus-undersökning som visar att endast 15 procent av tillfrågade lärare anser sig ha möjligheten att köpa in de läromedel som behövs för att lyckas med undervisningen.

Förmodligen förlitar sig de enskilda lärarna på eget material och på olika former av sajter som ger ut gratis läromedel eller sponsrade läromedel från näringslivet eller andra intresseorganisationer.

Läromedelsföretagens statistik visar att svensk grundskola och gymnasieskola under 2019 köpte läromedel för 961 miljoner kronor.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över situationen, men några förslag eller kunskap om läromedlens kvalitet finns inte.