Än en gång visar mätningarna att svenska folket inte vill ta emot så många som politikerna låter komma till landet. Bara tio procent står bakom S-MP-C-L-V-politiken.

KOMMENTAR. Att trycket från migranter att få komma in i Europa åter ökar utefter Medelhavet påverkar inte den svenska opinionens inställning till flyktingmottagande. Enligt ny Sifo-mätning anser bara 10 procent att Sverige ska ändra lagar och regler i syfte att ta emot fler flyktingar.

Över hälften, 54 procent, vill ändra lagar och regler så att flyktingmottagandet minskar, rapporterar Svenska Dagbladet.

21 procent tycker att vi ska ta emot ”lika många”, även om det är oklart om de som svarat så avser det som faktiskt sker eller det som vilseledande sägs av makthavare och medier. Det hävdas att Sverige är ”restriktiv” men antalet uppehållstillstånd ligger fortsatt på en historiskt rekordnivå.

Mätningen gjordes den 4 till 6 mars den här veckan, alltså efter att Turkiet öppnade gränsen. Opinionen ligger därmed stabilt med ungefär samma andel svar på de olika alternativen sedan juni 2017.

.

Källa: Sifo/SvD.

Opinionsläget 2015 var hysteriskt och alla medier pumpade ut snyftreportage och hur mycket Sverige skulle vinna ekonomiskt på att ta emot de mycket högt utbildade migranterna.

Ändå var det bara 25 procent som ställde upp på att Sverige skulle ta emot fler migranter. Den siffran har aldrig varit högre, ändå är det dessa 20-25 procent som totalt har fått dominera svensk politik.

Nu har de som tydligt och klart vill ta emot färre vuxit. Men förmodligen krävs att dessa 54 procent av folket också röstar på partier som verkligen står för en minskning, för att det ska ske.