Många som arbetar i mindre företag eller är unga är inte medlemmar i fackförening och saknar a-kassa. Det gör dem särskilt utsatta i coronakrisen. Med en statlig a-kassa hade de haft ett skyddsnät.

Oron är nu stor bland många löntagare om hur de ska kunna få pengar till mat och hyra. I coronapandemins spår stannar verksamheten i många mindre företag och egenföretagare får inga uppdrag som de kan fakturera.

Och just i de branscher som drabbats hårdast finns många som inte är med i någon a-kassa och därför står utan skyddsnät.

Det hade kunnat vara annorlunda. Alla dessa människor hade kunnat vara försäkrade idag.

I sin skuggbudget 2017 föreslog Sverigedemokraterna i riksdagen en obligatorisk och förstatligad arbetslöshetsförsäkring. Detta eftersom skydd vid arbetslöshet är en så grundläggande del av det sociala skyddsnätet att det bör finansieras solidariskt via skattsedeln.

A-kassan är redan till 90 procent skattefinansierad

Arbetslöshetsförsäkringen skulle därmed bli allmän och obligatorisk och administreras via Försäkringskassan. Det obligatoriska medlemskapet blir avgiftsfritt eftersom finansieringen sker via statsbudgeten.

LO gick till hårt angrepp mot SD-förslaget.

– Allting går att sälja med mördande reklam. Det är ungefär som att tro att frukosten på planet är gratis, men den ingår i biljettkostnaden. Gratis lär det inte bli, om det ska finansieras via skatten, sa då exempelvis Therese Guovelin, förste vice ordförande på LO till Arbetet.

Men det är ingen som hävdat att a-kassan blir gratis, den betalas via skattsedeln, som allt annat i välfärdsstatens sociala skyddsnätet.

Dessutom är det så att a-kassan redan idag finansieras till 90 procent av skattemedel, inte av medlemsavgifter. Varför gå omvägen över fackförbunden för att betala ut arbetslöshetsersättning?

Ger fackförbundens obefogade makt

Förklaringen är naturligtvis att det ger fackförbunden stor makt och dessutom det främsta skälet för löntagare att bli medlemmar i ett fack.

De borgerliga lyckades inte under sina åtta år av alliansregering bryta denna makt.

Men Sverigedemokraterna ser arbetslöshetsförsäkringen som en grundläggande socialförsäkring som ska hanteras av staten och anser att samtliga individer per automatik ska kvalificeras in i systemet genom arbete.

Facken sköter a-kassan dåligt

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i rapport granskat kopplingarna mellan fackförbunden och arbetslöshetskassorna. Den visar att det finns ”samarbete” som innebär risk för att a-kassorna överlåter myndighetsutövning till fackförbunden. A-kassorna får enligt lag inte ägna sig åt annan verksamhet eller använda sina resurser i andra syften.

Facken har i flera fall brutit mot lagen. Kommunals a-kassa har ingått ett avtal med Kommunalarbetareförbundet som innebär positiv särbehandling av a-kassans medlemmar som även är medlemmar i facket.

Coronakrisen visar vikten av a-kassan

Den nu pågående coronapandemin har tragiskt nog visat hur viktigt det är att det finns en allomfattande arbetslöshetsförsäkring i Sverige.

Den får inte vara ett maktinstrument för Socialdemokratin närstående fackförbund.

En del av rekonstruktionen av samhället som behöver ske efter coronakrisen måste handla om denna grundläggande trygghetsfråga. Det självklara svaret måste bli att förstatliga a-kassan så att alla omfattas, oavsett bransch, yrke och politisk hemhörighet.