”De kan inte öppna munnen och svara på en fråga när de väl kommer ut i jobb”, menar vuxenelever som är kritiska mot de skiftande kunskapskraven i språkskolorna som konkurrerar med varandra om eleverna.

Vissa skolor ställer inte lika höga krav som andra i sin svenskundervisning för nyanlända. Där kan studenter snabbare få ett godkänt betyg i handen.

För migranter är det betydelsefullt att ha ett godkänt betyg i svenska när man söker jobb. Samtidigt tjänar språkskolorna i SFI, Svenska för invandrare, mer pengar ju fler elever de lockar till sig.

Här uppstår en risk för ”snälla” betyg och bristande kvalitet, rapporterar SVT.

– Skolor som ställer ordentliga krav kommer tyvärr att drabbas. Eleven som är lat och inte engagerar sig kan bara välja en annan skola, säger en elev.

– Det märks på en gång att inte alla lär sig svenska ordentligt. När de hamnar på jobbet kan de inte öppna munnen och svara på en fråga som de måste kunna.

I slutändan drabbar det både eleven och hela samhället.