Idag tar det flera timmar och ibland dagar innan resultat kommer av test för covid-19 genom topsning på patienten. Nu kommer ny teknik från ett läkemedelsbolag där analyssvar uppges bli klart på några minuter.

Det har kritiserats att inte fler testas för coronaviruset. Men eftersom det är ett nytt virus är processen för testning och analys omständlig och tar lång tid. Man kan inte utföra så många test man skulle önska.

Nu kommer nyheten att amerikanska läkemedelsverket givit nödtillstånd för läkemedelsbolaget Abbott och testutrustningen IDnow som kan ge tillförlitligt svar på några minuter.

– Man får ett tillförlitligt testresultat inom minuter istället för efter timmar eller dagar, säger Gavin Cloherty, forskningschef hos Abbott.

Utrustningen kan bli en ”game changer” i bekämpningen av covid-19, rapporterar Forbes, Bloomberg News och Expressen.