Utöver den medicinska krisen står vi inför svåra ekonomiska problem som en följd av coronapandemin. Regeringens förslag är inte tillräckliga, menar Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt (SD).

– Vi föreslår skarpa åtgärder upp till 1.000 miljarder ämnade att direkt och precist fungera som en tät och robust brygga över den kris som just nu sköljer över landet, skriver de i Expressen.

Man konstaterar att belopp på 500-1.000 miljarder kronor skulle innebära att man satsar motsvarar 10-20 procent av BNP. Det är historiskt omfattande satsningar, men det krävs i nuvarande situation.

Livsverk slås sönder

– Sveriges småföretagare och dess anställda utgör landets ekonomiska ryggrad. Flera av dessa företag står nu inför en situation där de riskerar att knäckas. Regeringens insatser är för abstrakta och svårtillgängliga för de minsta företagen som behöver hjälp här och nu. Vi föreslår därför skarpa åtgärder på flera hundra miljarder ämnade att direkt och precist fungera som en tät och robust brygga över den kris som just nu sköljer över landet.

– Att resolut svara upp mot den efterfrågekollaps som nu biter sig fast måste därför vara en absolut prioritering. Tiden är knapp. Företagen står utan kunder. Det finns ingen efterfrågan och följaktligen inga inkomster. Att se sitt livsverk slås sönder, att friställa sina anställda och att inte få några svar på hur och när det finns möjligheter att ta sig ur detta svarta hål är ett läge som ingen vill befinna sig i.

Åkesson och Sjöstedt menar att coronapandemins allvarliga konsekvenser kan inte Sverige, mitt i krisens epicentrum, oroa sig över budgetunderskott och en växande statskuld.

– Har vi inte mod nog att omedelbart genomföra riktade satsningar till själva navet i vår ekonomi så riskerar konsekvenserna att bli katastrofala med massarbetslöshet som följd.

Lån är inte alternativet 

Åkesson och Sjöstedt menar att det finns en inbyggd och defensivt grundad ängslighet som genomsyrar beslutsfattandet. Insatserna är mindre generösa och mer utdragna än vad de borde vara. Exempelvis är regeringens modell med lån till höga räntor förvisso behjälplig för vissa större företag. Men för de riktigt små, som just nu står med en bunt räkningar i famnen, betyder detta noll.

– Vi måste därför utforma en mer tydlig målbild som direkt träffar de som behöver stödet och hjälpen allra mest. Läget kräver åtgärder på både kort och lång sikt. Besöksnäringen, hotell-, transport-, café- och restaurangbranschen befinner sig i ett särskilt kritiskt läge. Tillsammans anställer de tiotusentals människor som inom en snar framtid riskerar att bli av med sina jobb och gå en osäker tid till mötes om inte staten agerar. 

Sex skarpa åtgärder

Sverigedemokraterna föreslår därför följande krisåtgärder:

1. Slopa arbetsgivaravgiften samt egenavgiften under 6 månader.

2. Öronmärk pengar direkt riktade som ett stöd kopplade till fasta kostnader, exempelvis hyreskostnader för små företag. Stödet kopplas till företagets utveckling de senaste månaderna.

3. Staten ska ta ett fullt kostnadsansvar för permitteringar som uppkommer i krisens spår.

4. Lånen som är ämnade att gå till företagen ska länkas till en statlig garanti, vilket säkerställer att bankerna verkligen lånar ut pengarna.

5. Räntan för denna kortsiktiga upplåning ska sättas till noll.

6. A-kassan ska utökas med höjt tak samt utvidgas och innefatta fler än vad som är fallet i dag.

Att inte insätta dessa kraftfulla åtgärder innebär ännu större kostnaader i form av massarbetslöshet, ekonomisk härdsmälta och depression, menar Åkesson och Sjöstedt.

– Med vår mer offensiva linje stöttar vi företag på kort sikt. Detta gör vi samtidigt som förutsättningarna att komma tillbaka på lång sikt stärks. Vår nation står inför stora prövningar. Staten måste i detta läge visa sig handlingskraftig genom att skydda och hjälpa medborgarna och företagen så att vi tillsammans kan gå starkare in i framtiden.