I en riksdagsmotion som nu lämnats in av Sverigedemokraterna krävs att asylrätten omformuleras. Riksdagen bör snabbt instifta en skarp förstalandsprincip.

Allt fler kräver att asylrätten avskaffas. Den uppkom i efterspelet till andra världskriget, alltså för en helt annan tid än nu.

Princip: asyl i första säkra land

Sverigedemokraterna menar i riksdagsmotionen att asylrätten ska omformuleras. I motionen skriver man: ”Huvudregeln bör vara att asyl söks i det första säkra landet som finns, om möjligt med såväl geografisk som kulturell närhet. Det internationella samfundets uppgift bör koncentreras till att samverka för att skyddsbehövande ska kunna erhålla ett grundläggande skydd och stöd oavsett var de befinner sig. Nuvarande ordning, som innebär att människor riskerar liv och lem för att illegalt ta sig till västvärlden, måste upphöra.”

Men snabba åtgärder behöver vidtas nu när Turkiet använder asylrätten för att utpressa EU på pengar för att inte skicka miljontals migranter mot EU:s yttre gränser i Grekland och Bulgarien.

I motionen skriver partiet: ”Tills dess att ett nytt internationellt regelverk kring asylrätt finns på plats måste Sverige tillämpa en skarp förstalandsprincip.”

I enlighet med nu gällande konventioner och internationell rätt behöver Sverige snabbutreda denna skarpa förstalandsprincip. Den innebär att Sverige i princip endast ska ta emot asylsökande i en situation då krig eller djupare kris brutit ut i något av våra grannländer.

Inga fler farliga resor

En skarp förstalandprincip skulle innebära att inga av de migranter som framöver potentiellt tar sig från Turkiet, genom Europa, till Sverige ska ges möjlighet att få skyddsskäl prövade i Sverige. De ska istället i varje fall omedelbart avvisas vid den svenska gränsen.

Det är angeläget att en sådan lagstiftning kan träda i kraft innan migranterna potentiellt bryter igenom EU:s yttre gränser genom den turkiska provokationen.

Med anledning av detta kräver Sverigedemokraterna att regeringen före den 2 april 2020 återkommer till riksdagen med förslag till lagstiftning enligt motionens förslag.