Italien har omfattande utbyte med Kina. När de som varit i Kina blev sjuka vågade man inte testa för covid-19 av rädsla att det skulle anses vara rasistiskt.

Den främsta kritiken mot Italien är att man började testa alldeles för sent. Därför fick coronaviruset spridas obehindrat under längre tid än i exempelvis Sverige.

Skälet till denna fördröjda reaktion börjar nu klarna.

Det var rädsla att framstå som rasister som gjorde att politiker och myndigheter inte satte in smittskyddsåtgärder i tid.

Från en av kinesiska kommunistpartiet kontrollerad tidning.

Den första februari gick den socialdemokratiske borgmästaren i Florence ut med en uppmaning: ”Krama en kines”.

Han menade att en kram skulle manifestera ”enighet i denna gemensamma kamp” efter coronautbrottet i Kina.

– Denna iver i att inte uppfattas som rasistisk kan bokstavligen vara dödlig, säger en italiensk virolog. Dr Giorgio Palù är tidigare ordförande för Europasamfundet för virologer och professor i mikrobiologi vid Padova-universitetet. Han säger att oro för politiska aspekter, som att uppfattas som rasistisk, ledde till den nuvarande förödande situationen i Italien, enligt den konservativa nyhetssiten RedState.

Till CNN säger Giorgio Palù att nedstängningen i Italien skulle skett tidigare och varit mer omfattande. Man fokuseras endast på 11 kommuner i början.

Man skulle gjort fler tester i Lombardiet. Palù säger att Italiens regering drog benen efter sig i början, på grund av politiska hänsyn.

”Det fanns förslag om att isolera folk som kom från coronavirusets epicentrum, alltså de som kom från Kina. Det sågs dock som rasistiskt. Men det var ju därifrån utbrottet kom. Detta har lett till nuvarande förödande situation.”

Italiens styrande visste alltså om faran med virusspridningen, men gjorde inget av rädsla för att det skulle kallas rasistiskt.

Och kinesiska statsmedier, som Global Times, hjälpte till att upprätthålla den farliga politiken genom korkade kampanjer som ”Krama en kines” och ”Jag är inget virus”.

Särskilt förödande har det varit därför att samarbetet mellan Italien och Kina har främst skett med kineser från just Wuhan där virusutbrottet startade. Flygresor mellan Italien och Wuhan har varit omfattande även efter utbrottet.

”Nej, det är inte rasistiskt att införa reserestriktioner från ett område som har ett så omfattande virusutbrott, oavsett om det är i Kina. Italien och andra länder måste kunna förebygga vidare spridning. När folk ifrågasätter det visar det hur vrickade våra samhällen blivit. Hur galna vi kan bli. Vi kan predika kärlek till våra medmänniskor medan vi också praktiserar sunt förnuft mitt i en viruspandemi”, skriver RedState.

Italien har nu passerat Kina i antalet döda.

*

WHO:s Situation report (19/3) om coronapandemin visar att Kina har 3.253 dödsfall medan Italien har 3.407 dödsfall, varav 429 det senaste dygnet.