Sedan flyktingkrisen 2015 har flera politiska partier tappat i förtroende, enligt Förtroendebarometern från Sifo. Med tre undantag.

Socialdemokraterna har förtroende hos 26 procent av de tillfrågade, vilket är en minskning på 7 procentenheter sedan 2015. För Moderaterna är tappet mindre, från 34 till 29 procent.

Centerpartiet har också tappat från 22 till 17 procent, Miljöpartiet från 21 till 16 procent och Liberalerna från 19 till 14 procent.

Tre partier har ökat institutionellt förtroende

Men tre partier har stärkt sitt förtroende. Det gäller Kristdemokraterna som ökat från 19 till 25 procent, medan Vänsterpartiet ökat från 19 till 26 procent. Störst ökning gäller dock för Sverigedemokraterna. Man har ökat med 10 procentenheter från 13 till 23 procent.

Detta framgår av 2020 års Förtroendebarometer från Kantar Sifo som årligen mäter allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier och företag.

– V och SD är de partier som lättast har kunnat hålla fast vid sin partiideologi. Alla andra partier är på sätt och vis på vandring, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson till Göteborgs-Posten.