Alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor rekommenderas att stänga. Regeringen förbereder också en lag för att senare kunna stänga förskolor och skolor.

Igår sa statsepidemiologen Anders Tegnell att vi i Sverige nu är inne i en fas där antalet smittade ökar ganska snabbt. Det finns ett gigantiskt mörkertal av coronasmittade. Så är det i alla länder, sa Tegnell. Den statistik som redovisas nu visar endast hur många som kommer in i sjukvården och är smittade.

Därför har regeringen nu på förmiddagen meddelat att gymnasier och högskolor stängs för att sänka spridningstakten, så att vården bättre ska klara av de akutfall som förväntas.

– Det här innebär att alla elever från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, men studera hemma, sa statsminister Stefan Löfven (S).

– Vi kan i ett senare skede komma att behöva stänga förskolor och skolor, vilket därför förbereds.

Detta besked kommer sedan Folkhälsomyndigheten ändrat rekommendationerna och anser att undervisning i gymnasieskolor framöver inte ska bedrivas i skolans lokaler. Det motiveras bland annat med att gymnasieelever och studenter är unga vuxna och inte behöver tillsyn när skolan stängs.

Om det blir ett läge framöver där grundskolor behöver stängas, måste omsorgen för barn till föräldrar som exempelvis arbetar i sjukvården eller andra samhällsviktiga funktioner säkras, så att de inte behöver vara hemma.

Regeringen ”blixtbereder” därför en tillfällig lagstiftning för att vara förberedd för en situation där även grundskolor stänger.