Medierna fylls av larmrapporter om klimatet och klimataktivisterna får maximal exponering. Men svenska folket är inte imponerat. De som anser miljö/klimat är den viktigaste politiska frågan har rasat sedan i somras.

Varje kvartal mäter Novus vilka samhällsområden som svenska folket anser viktigast för politikerna att prioritera.

Över halva folket anger tre politiska sakområden som topp-tre viktigaste: Sjukvård (64%), invandring/integration (55%) och lag/ordning (53%).

Också skola/utbildning (49%) och äldreomsorg (39%) ligger högt, på fjärde och femte plats.

Klimat tappat från 45 till 33 procent

En sakfråga som faller är miljö/klimat, som bara 33 procent anser är en av de tre viktigaste politiska ämnena. Det är ett ras på 12 procentenheter sedan i somras, då 45 procent av de tillfrågade hade miljö/klimat bland de tre viktigaste.

Detta trots massiv mediekampanj för Greta Thunberg och andra klimatalarmister som kräver att ekonomisk tillväxt ska stå tillbaka för klimatfrågan. Det kan ju också vara så att klimataktivismen genom alltmer vänsterextrema politiska budskap, får fler väljare att ifrågasätta om klimatet i sig är en så allvarlig fråga. Det kan ju vara så att den används som språngbräda för en ekonomisk politik som få väljare vill se.

Eller kan raset för klimatet ha att göra med att de partier vars väljare pekar ut den som viktigast, minskar i opinonen.

Vänsteraktivister och konservativa spegelbilder

Om man avgränsar frågan till DEN viktigaste frågan och ser till vilka partier väljarna röstar på framträder intressanta skillnader.

För S- och MP är miljö/klimat allra viktigast. Det anser 25% av dessa partiers väljare. För V- och MP väljare är det 47% som anser frågan allra viktigast. Näst viktigast är sjukvård. Alla andra frågor får bara ensiffriga andelstal.

Också för C och L är klimat/miljö allra viktigast, det anger 17%. Näst viktigast är energi med 16%. Trea sjukvård på 12%.

Hos de konservativa partierna är bilden helt annan. Där ligger klimat/miljö på 2-5%. Istället är det invandring som är den klart viktigaste frågan. För SD-väljare är det 50% som svarar så och 24% bland M-KD-väljare. Den näst största gruppen väljare i dessa tre partier anger lag och ordning som allra viktigast, 22-23%. Tredje största grupp är de som allra viktigast anger sjukvården, 8-18%.

För S-MP ligger invandring som viktigaste frågan på blygsamma 3% och för V-MP ligger lag och ordning på 1%.

Här framträder en väljarlandskap som liknar en spegelbild. Vänsteraktivister ser klimat som allra viktigast och invandring som inte alls viktigt. För konservativa väljare råder exakt den omvända situationen.

Men båda sidorna har en sak gemensam: sjukvård är näst viktigast.