ANALYS. Sverige har hittills lyckats ”platta till” kurvan på smittspridning och därmed också antalet som dör i covid-19. Men ordet ”hittills” är viktigt. Läget kan ändras snabbt. Sverige är ännu tidigt i pandemins framfart.

Samtiden har fått ta del av sammanställningar av aktuell statistik kring covid-19 fram till söndagen 29 mars. De svenska utfallet i antalet dödsfall jämförs med hur det gått i de två europeiska länder som drabbats värst hittills.

Då framgår att Sverige än så länge har lyckats hålla nere smittspridningen på en nivå som inneburit färre döda, 19 dagar efter det första dödsfallet i respektive land (för Sverige 11/3 medan det var 21/2 för Italien).

Om man jämför med befolkningens storlek är den svenska utvecklingen fortfarande gynnsam. Reservation ska göras för att Sverige fortfarande är i ett tidigt skede. Sverige ligger 20 dagar efter Italien, om man följer statistiken från det allra första dödsfallet i covid-19 i respektive land.

I Sverige drivs pandemin från Stockholm. Det märks också i antalet döda i covid-19 fram till 29/3, vilket framgår av det nedre diagrammet.

Skälet till att jag fokuserar på dödsfall är att de är helt jämförbara mellan länderna. Alla andra statistiska uppgifter bygger på definitioner som kan vara olika i olika länder.

Att Sverige nu ser en nedgång i antalet dödsfall kan vara en konsekvens av att vi haft en första våg av smittspridning i samband med hemvändande personer från länder där smittspridning pågick, som Kina, Iran och norra Italien.

I så fall kan utfallet tillta igen när smittspridningen i samhället orsakar insjuknande, intensivvård och dödsfall.

Men det finns tecken som tyder på att Sverige förmått att hålla smittspridningen nere i inledningsskedet. Låt oss hoppas att vi kan hålla de lägre nivåerna också under tiden då den inhemska smittspridningen pågår.