DEBATT. Det räcker inte att säga att vård- och omsorgspersonalen är hjältar. Vi måste börja behandla dem som hjältar – ge dem VIP Access till sjukvården. Det skriver John Gustavsson, doktorand i nationalekonomi och politiskt sakkunnig i Europaparlamentet.

I flera årtionden har politiker talat om behovet av att höja statusen och locka personal till vård- och omsorgsyrkena. Samtidigt har man tillåtit löneutvecklingen inom dessa yrken att halka efter, och successivt så har personal slutat eller gått i pension samtidigt som färre och färre unga söker sig till dessa yrken. Det gäller i synnerhet hemtjänsten som har brist på personal i så gott som varenda kommun.

Givetvis borde lönerna höjas, men realistiskt kan dom inte höjas så mycket som skulle krävas för att rekrytera tillräckligt med ny personal eller ens bibehålla den nuvarande personalstyrkan: Många kommuner står redan nu inför den ekonomiska ruinens brant, samtidigt som andelen av befolkningen som är över 80 år kommer öka drastiskt de kommande åren (om nu inte Coronaviruset sätter stopp för det…). Även om man kan tycka att alla som jobbar i hemtjänsten förtjänar dubbelt vad de har nu, så kommer det helt enkelt inte att hända eftersom budgetutrymmet inte finns, vilket i sin tur beror på årtionden av misslyckad politik, och då i synnerhet inom migrationspolitiken.

Det är kort sagt dags att tänka kreativt: Låt vård- och omsorgspersonalen få förtur i vårdkön.

Detta skulle bli en helt unik anställningsförmån, och en särskilt värdefull sådan för personalen inom vård och omsorg som ju oftare än de flesta blir sjuka eftersom de vistas bland sjuka människor hela dagarna, och som oftare drabbas av arbetsskador från tunga lyft och liknande.

Nu invänder säkert någon att detta inte vore rättvist mot oss andra, vi som inte jobbar i vården. I Sverige har vi i flera generationer hållit hårt på att tillgång till vård endast ska baseras på behov av vård. Om detta hade gällt någon annan yrkesgrupp så hade detta argument vägt tungt, men faktum är att andra patienter inte drabbas om vårdpersonal skulle få vård först: Ju snabbare din farmors läkare, sjuksköterska eller undersköterska får vård, desto kortare blir hans eller hennes sjukskrivningstid, och desto snabbare kan han eller hon återgå till att ge vård åt din farmor. Totalt kommer effekten på vårdköerna för oss som inte jobbar i vården sannolikt att bli noll eller positiv.

Denna förtur bör även gälla vaccin. Den dag vi har ett vaccin mot Coronaviruset så måste vård- och omsorgspersonalen få vaccinet först. De tar extrema risker varje dag när de omger sig bland smittade. Detta gäller inte bara de som jobbar på sjukhusen och vårdcentralerna, utan även personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten: Äldre löper en betydligt större risk att drabbas av Coronaviruset. De som jobbar med äldre löper därför en större risk att drabbas. Och med tanke på hur ansträngd personalsituationen är skulle det inte krävas många sjukskrivningar innan situationen helt kollapsade.

Att skapa en VIP-access för dessa grupper skulle dessutom vara det enskilt mest kostnadseffektiva som vi kan göra för att höja dessa yrkens status då yrkesutövarna plötsligt skulle vara de enda i Sverige som kunde få vård utan att vänta månader i vårdkö. År efter år har vi hört politikerna tala om vikten av att höja statusen för hemtjänstpersonal, undersköterskor och deras kollegor inom vård- och omsorgssektorn. Särskilt på senare tid, sedan Coronavirusets utbrott, har vi fått höra från alla håll och kanter att de som jobbar inom vård och omsorg är ’hjältar’.

Det räcker dock inte längre att säga att vård- och omsorgspersonalen är hjältar. Det är hög tid att vi i Sverige går ifrån vårt hyper-egalitära, jämställdhetsbesatta synsätt och börjar behandla dessa hjältar som just hjältar. Att ge dem VIP Access till den vård de själva genom sitt arbete möjliggör är verkligen det minsta vi kan göra.

John Gustavsson
Doktorand i nationalekonomi och politiskt sakkunnig i Europaparlamentet