Trots att många arbetar hemma och därmed belastar internet på ett annat sätt än normalt, finns inga tecken på brist eller överbelastning, enligt bredbandsleverantörerna.

Hos bolag som Telia kan man se att  trafiken i näten som kopplas till olika online mötestjänster har ökat med 500 procent. Men denna typ av trafik är inte lika krävande som när folk under ledighet på kvällar och helger streamar högupplösta filmer och serier på tv:n och spelar onlinespel. 

– Vi har som mest trafik på söndagskvällar, det vi ser nu är ett beteende där vardagar dagtid kan jämställas med helger. Men det är fortfarande bara av en tredjedel av trafiken på söndagskvällar, säger Andreas Norman, vice vd för Bahnhof till SVT.

Och bolagen är samstämmiga när det gäller infrastrukturen för internet i Sverige. 

– Det finns ingen oro för en generell kapacitetsbrist, men vi minimerar alla risker som kan ha påverkan på nätet. Jag känner mig fullt trygg, vi har ett nät i världsklass både vad gäller mobilnät och det fasta fibernätet, säger Staffan Åkesson teknisk chef på Telia.  

När det gäller onlinemöten har de ökat markant. Branschfolk talar om en ökning på över 200 procent i antal mötesminuter i Sverige.  

– Den fysiska mötesplatsen är fortfarande jätteviktig för det sociala, men vi hoppas att folk märker att man kan ta fikapauser med sina kolleger även online, säger Henrik Byström på Microsoft .