Regeringen inför från imorgon torsdag inreseförbud till Sverige i 30 dagar med anledning av coronaviruset. Men det gäller inte dem som vill söka asyl.

Svenska regeringen tog beslutet om inreseförbud direkt efter att EU-kommissionen gått ut med en uppmaning till medlemsländerna om att stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Det gäller således inte för dem som är medborgare i EES-land och Schweiz.

Undantagna är också personer som har ”särskilt viktiga skäl” att resa hit, som hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar varor.

”Rätten till asyl påverkas inte av beslutet”, skriver regeringen också på sin hemsida.