En majoritet i kommunstyrelsen i Göteborg vill att staden ansöker hos Migrationsverket om att få undanta hela kommunen från den så kallade ebo-lagen. Det stod klart på onsdagen sedan Vänsterpartiet och Miljöpartiet lade ner sina röster.

Sverigedemokraterna har föreslagit att hela kommunen ska bli undantag från ebo-lagen, dvs nyanlända som välja ”eget boende” i Göteborg ska blir av med sin dagpenning. Socialdemokraterna har sedan slutit upp bakom den linjen, liksom lokala partiet Demokraterna.

Det var vid årsskiftet som lagen ändrades så att ett antal kommuner med extra högt tryck av asylsökande skulle kunna ange bostadsområden i kommunen där ebo-bosättning av nyanlända inte får ske.

Såväl Malmö som Helsingborg har begärt att hela kommunen ska få undantag från ebo-lagen. Nu ställs samma krav också i Göteborg efter förslag från Jörgen Fogelklou (SD). I en motion till kommunfullmäktige yrkade han på att hela Göteborg ska undantas från ebo-lagen.

Under tisdagen meddelade Socialdemokraterna att också de vill samma sak.

Jörgen Fogelklou (SD) menar att hans motion var ett taktiskt drag just för att få andra partier att ta initiativ.

– Hade jag lagt det här ärendet med ebo i kommunstyrelsen hade de lagt ner den av princip. Därför lade jag en motion till kommunfullmäktige i stället, för att sätta press på de andra att de nu kan lägga ett yrkande i kommunstyrelsen och ligga före mig. För min motion kommer att komma upp i kommunfullmäktige först om fyra-fem månader. Så det här är ett sätt för mig att sätta press, säger Jörgen Fogelklou (SD) till SVT.

Förra veckan förklarade Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, att Moderaterna och övriga borgerliga partier endast ville att vissa områden i staden skulle undtas från ebo-lagen.

V och MP föreslog att Göteborgs stad skulle ordnar bra boenden för asylsökande i de icke utsatta stadsdelarna. Hur de skulle rösta i ebo-frågan när deras förslag fallit har varit oklart, men på tisdagen meddelade partierna att de skulle lägga ner sina röster om deras eget förslag föll.

Därmed vinner SD-S-D och hela Göteborg blir undantag. De nyanlända som flyttar dit på egen hand ska blir av med dagpenningen.