Det råder oroligt läge just nu på LSS-boendena eftersom man redan har personalbrist och konsekvenserna kan bli ödesdigra om coronaviruset börjar spridas i dessa boenden.

Gruppboenden för funktionshindrade har inga möjlighet att stänga ned verksamheten så som exempelvis skolor. De som bor i en sådan bostad kan inte lämna den, vilket gör att en spridning av coronaviruset kan få allvarliga konsekvenser.

– Det är ett väldigt oroligt läge just nu på LSS-boendena och vi har ett personalbortfall i nuläget på cirka 30 procent på boendet där jag arbetar, säger stödpedagogen Niklas Nyström till Nyhetsbyrån.

Han jobbar som stödpedagog på ett gruppboende för funktionshindrade i Malmö. Där bor åtta personer stadigvarande som är i behov av olika stödinsatser.

– Vi jobbar med multisjuka människor som många gånger kan gå på tung medicinering i olika former. Vi vet inte vad coronasmitta får för konsekvenser och hur det kan påverka de här personerna.

Nedskärningarna av personalen skedde redan innan utbrottet ett faktum. Regeringen har fått hård kritik gällande nedskärningarna inom LSS de senaste åren. Och nu har de senaste veckornas coronautbrott satt sina spår.

– Många tar det säkra före det osäkra och stannar hemma med familjen vid minsta lilla symptom vilket leder till personalbrist men även vikariebrist, säger Niklas Nyström.

Man är också orolig över att deras medicinskt kompetenta personal ska omplaceras till annan vård och omsorg till följd av pandemin.

– Våra sjuksköterskor riskerar att dras in nu, då de behövs akut på lasaretten. Vi är inte alls förberedda på en sådan omorganisation. Inom en snar framtid kan vi bli riktigt pressade då mörkertalet av coronasmittade träder fram. Vi lever och balanserar på en tunn och skör lina hela tiden nu. Sveriges beredskap har visat sig varit obefintlig. Låt detta bli en läxa, säger Niklas Nyström till Nyhetsbyrån.