Ny statistik från Migrationsverket avslöjar att antalet beviljade uppehållstillstånd också under 2020 ligger på en historiskt hög nivå, trots regeringens budskap om restriktiv migrationspolitik.

Justitieminister Morgan Johansson (S) hävdar att Sverige numera har ”restriktiv” migrationspolitik och att vårt land ”inte längre är en magnet”. Den bilden stämmer inte med statistiken från Migrationsverket.

Där fortsätter man att bevilja uppehållstillstånd i rekordfart.

Av Migrationsverkets statistik fortsätter invandringen till Sverige att ligga på en historisk rekordnivå.

Bara under januari och februari 2020 har 17.071 uppehållstillstånd beviljats. På årsbasis blir det över 102.000 nya personer som lagligen kan bosätta sig i Sverige. Det är det åttonde högsta antalet någonsin i landets historia.

Migrationen till Sverige fortsätter således att ligga på en takt som motsvarar en ny stor svensk stad – varje år.

Fortsatt stor invandring 2020

Ökningstakten är så stor att Migrationsverket inte daterar upp sina grafer, utan låter dem stanna på 2018.

Men tabellerna avslöjar utvecklingen. Av de 17.071 uppehållstillstånd som beviljats januari-februari är 9.186 anhöriginvandrare, vilket är nära 54 procent.

Arbetskraftsinvandringen står för 4.115 vilket är 25 procent. Asyl ligger bakom 2.723 uppehållstillstånd, vilket är 16 procent.