Data från mobilnätsmasterna visar att svenskarnas rörelsemönster fullkomligt förändrats på några få veckor. Stockholms city har tömts på tillfälliga besökare.

Det är data från Telias mobilnät som visar att antalet personer som rör sig i Stockholms innerstad har minskat drastiskt. Genom att avläsa antalet mobiler som befinner sig inom masternas räckvidd kl 14-15 varje dag har Dagens Nyheter kunnat sammanställa utvecklingen från 1 mars till 23 mars.

Det var då Sverige gick från få smittade av coronaviruset och liten oro till att människor började dö och smittspridningen blev stor.

Källa: Telia. Grafik: DN.

I Stockholm är det framför allt de mest centrala delarna som minskningen märks tydligt – så som Norrmalm och kvarteren kring Sergels torg. Jämför man den 2 mars med den 23 mars, båda måndagar, så har antalet personer minskat med 68 procent vid Hötorget. Det motsvarar många tusen personer.

Uppgifterna från mobilnätet visar att folk håller sig borta från de allra mest centrala delarna, där butiker, caféer, restauranger och nöjen finns. Men samtidigt visar data att trafiken ökar i områden med mycket bostäder. Det visar att folk stannar hemma, skriver tidningen.

Att folk undviker shopping framgår av specialstudier av mobilmaster vid exempel köpcentret Mall of Scandinavia, ett av Nordens största. Under mars månad föll antalet besökare brant. Söndagen den 22 mars registrerades 74 procent färre människor med mobiltelefoner av Telia i området kring köpcentret jämfört med lördagen den 1 mars.

Samma trend i Göteborg och Malmö

En motsvarande kartläggning från Telias mobilnät i Göteborg och Malmö visar på ett liknande mönster. På Avenyn har antalet personer som rör sig halverats.

– Vi ser tydliga skillnader i samband med coronakrisen. Vanligtvis ser man aldrig så här stora förändringar på daglig basis, men nu går det snabbt, säger Kristofer Ågren, chef för Telias tjänst Data insights som statistiken kommer från.

Eftersom bara en del av befolkning använder Telia har statistiken räknats om för att bli allmängiltig.  

– Mål är att statistiken vi tillhandahåller ska spegla den verkliga populationen. Vi tar den anonyma aggregerade informationen från vårt mobilnät och så justerar vi den utifrån vår marknadsandel.

Man betonar också att informationen i denna databas är helt anonym. Den visar inte hur några individer rör sig, utan bara mönster på allmän, så kallat aggregerad, nivå.