Arbetsförmedlingen rapporterar att antalet varsel om uppsägning under en månad aldrig varit så stor som i mars till följd av coronapandemin och de åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen.

I mars 2020, fram till den 29:e, är 36.800 personer varslade om uppsägning.

– Det är den högsta siffran vi sett. Den är betydligt högre än både vid 90-talskrisen och finanskrisen, sa Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen på presskonferens på måndagseftermiddagen.

– Vi har aldrig tidigare sett så höga varseltal under en månad. Den senaste veckan har antalet personer berörda av varsel fördubblats.

Skäl till den kraftiga ökningen är coronapandemin och att efterfrågan minskat kraftigt på kort tid. Det gäller främst hotell- och restaurangnäringarna som dominerar när det gäller varsel. Därefter kommer bemanningsbranschen. Men Arbetsförmedlingen ser nu att även andra sektorer påverkas, framför allt transport och handel.

Varsel leder inte alltid till uppsägning, betonas från Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten stiger

Arbetslösheten stiga påtagligt. Förra veckan skrev drygt 14.200 personer in sig som nya arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, enligt deras veckostatistik. Veckan innan var det drygt 12.100 arbetssökande.

Antalet nyinskrivna arbetssökande är därmed mer än dubbelt så många som de brukar vara vid motsvarande tidpunkt på året.

Antalet öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen ligger på nästan 211.000 personer, mot 180.000 motsvarande vecka 2019.