Viktiga leveranser av sjukvårdsutrustning levereras inte till Sverige, trots att de redan beställts och betalats för.

I flera fall har EU-länder infört exportbegränsningar. Därmed är EU:s inre marknad satt ur funktion.

Det handlar framför allt om sjukvårdsmaterial och utrustning som inte levererats.

– De senaste veckorna har vissa EU-länder hindrat export av materiel och utrustning till andra EU-länder, även leveranser av sådant som redan beställts och betalats för. Det är inte en inre marknad som fungerar som den ska, säger handelsminister Anna Hallberg (S) till SVT.

Enligt handelsministern har även svenska företag med fabriker i länder som Frankrike och Tyskland inte fått sina egna varor levererade.

– Då har jag ringt upp mina kollegor i andra länder och påpekat det, vilket lett till löften om att man ska släppa iväg de här leveranserna. Men man kan inte ha det så att en minister måste ringa för varje enskild leverans, säger Anna Hallberg.

EU-kommissionen ska under måndagen förtydliga vad som ska gälla inom unionen. Man vill upprätthålla den inre marknaden.

Stoppar export ut ur EU

Men handeln ut ur EU ska strypas. På söndagen meddelade EU-kommissionen också att export av viktiga sjukvårdsprodukter utanför EU bara får ske med särskilda tillstånd. Produkterna som omfattas är ansiktsmasker, munskydd, skyddskläder, skyddsglas och visir.

– Vi behöver utrustningen i våra egna sjukvårdssystem, säger von der Leyen.